Nu ook via sms doneren!!
Klik hier voor meer informatie....
 

 Partner Programma:   

dogs 5%  

 

Pampers bulk weken september 2014 

Geef bij uw bestelling aan dat u via APF
besteld dan krijgen wij een bedrag van Shumafood.
 
 
Boek u vakantie en wij ontvangen € 25,=  
 

Agradi.nl Webshop

 

 

 

Onderzoek wijst uit dat een omgeving met huisdieren voor kinderen heel positief is. Ze leren hoe ze met dieren om moeten gaan en voelen zich op een bepaalde manier verantwoordelijk voor het dier door er voor te zorgen. Ze leren zo respect en liefde bij voor dieren. Maar het leukste is toch wel te zien dat kinderen en dieren genieten van het contact met elkaar.

De hond is een geliefd en veelgehouden huisdier. Wanneer je kinderen hebt, komt bij een hond toch meer kijken dan bijvoorbeeld een goudvis of een konijn. Je hoort vaak verhalen over honden die “jaloers” zijn of kinderen die zijn gebeten door een vreemde hond. Er zijn een aantal dingen die goed zijn om te weten om problemen te voorkomen in het contact tussen je kind en je eigen of vreemde hond.

 

 Peuter en kleuter

Peuters en kleuters (kinderen tussen de 2 en 6 jaar) worden steeds zelfstandiger. Ze lopen door het huis en zoeken zelf een hoekje om te spelen. In deze periode is het dus belangrijk dat de rangorde in huis is vastgesteld. Het is belangrijk dat je duidelijk hebt gemaakt aan de hond dat het kind hoger in rang staat. De rang van het kind is afhankelijk van de aanwezigheid van de volwassene.
Als de hond het kind accepteert en respecteert wanneer jij er bent, is dat precies zoals het hoort. Wanneer je de hond en het kind alleen laat, zal de hond het kind altijd als ranglagere zien en zich ook zo opstellen. Dit is natuurlijk gedrag van een hond.
Een kind gedraagt zich in de ogen van een hond als pup. Honden hebben meestal goed in de gaten dat een kind fysiek en psychisch niet in staat is om een hond in een lagere positie te dwingen. Daarom kan hij bij afwezigheid van de volwassene (roedelleider) zich dominant opstellen. Dat betekent dat hij het kind kan corrigeren wanneer deze iets doet wat in de ogen van de hond niet de bedoeling is. Laat daarom de hond en het kind nooit alleen. Een bench is een uitkomst. Kind en hond zijn dan gescheiden wanneer je zelf even in een andere kamer moet zijn

Druktemakers

Peuters en kleuters kunnen echte druktemakers zijn. Ze rennen, glijden, stoeien en rollen over de grond. Een hond kan dit drukke gedrag zien als verstoring van de roedel. Hij kan mee gaan rennen en gaan blaffen om de rust weer in de roedel te brengen. Hij kan zelfs zover gaan dat hij de kinderen zijdelings hapt. Het is dus van belang dat de kinderen leren dat zij zich rustig gedragen wanneer de hond in de buurt is. Wanneer de kinderen willen rennen, kan de hond even de bench in. Zo worden onnodige ongelukjes voorkomen.

 

Regels

Ook bij peuters en kleuters is het belangrijk om duidelijke regels consequent te hanteren. Leer je kind onderstaande regels en zorg er ook voor dat hij ze naleeft. Naast de Tien Gouden Regels zijn er een aantal basisregels voor jezelf om op te letten.

 • Laat een kind de hond niet vastgrijpen, knijpen, prikken, achtervolgen e.d.
 • Laat een kind niet naar de hond toe kruipen/lopen, vooral niet wanneer de hond in zijn mand ligt.
 • laat een kind niet in de buurt van een hond kruipen.
 • Laat een kind niet in de buurt van de voerbak komen wanneer de hond eet.
 • Laat een kind niet naar de hond staren.
 • Laat een kind zich niet bemoeien met de hond wanneer deze een speeltje of een kluifje heeft.
 • Stuur de hond niet weg als het kind aandacht krijgt.
 • Mopper niet op de hond wanneer hij interesse toont in het kind.

TIEN GOUDEN REGELS

Tien gouden regels voor kinderen

 • Gedraag je rustig in de buurt van een hond. Ga niet rennen of schreeuwen.
 • Laat een hond naar jou toe komen. Ren niet achter honden en pak ze niet vast. Ook niet aan de halsband.
 • Laat honden die aan een lijn vast zitten, achter een raam zitten, in een bench zitten of in de auto zitten met rust.
 • Buig of stap niet over een hond heen.
 • Raak een hond nooit van achteren aan. Hij kan schrikken en bijten.
 • Kijk een hond nooit lang in de ogen. Hij kan dit als een bedreiging zien en bijten.
 • Plaag honden niet. Ze kunnen dan bijten.
 • Je eigen hond is misschien een fijne vriend die heel veel goed vindt. Andere honden vinden niet alles goed. Let daar op!
 • Speel alleen met een hond als de volwassen baas erbij is.
 • Kijk goed naar de hond als je met hem speelt. Stop met spelen wanneer de hond wegloopt of te druk gaat doen.

VERDER:

"Mag-ik-die-hond-aaien" regel voor kinderen!

 • Vraag eerst je ouders of het mag.
 • Vraag dan de baas van de hond of het mag.
 • Vraag het dan aan de hond: steek je hand uit, zodat de hond kan snuffelen. Als de hond geaaid wilt worden komt hij naar je toe. Aai hem rustig onder zijn kin of op zijn borst. Aaien over de kop en de rug is een dominante handeling, waar een hond boos van kan worden.

TIEN GOUDEN REGELS VOOR OPVOEDERS

 • Laat je kind nooit alleen met een hond.
 • Leer je kind de tien gouden regels voor kinderen.
 • Leer je kind over het gedrag van honden. Als een kind gedrag van honden begrijpt, wordt het minder snel gebeten.
 • Wen je kind aan honden, ook al ben je er zelf bang voor. Vraag eventueel een ander om te helpen.
 • Voordat een hond bijt vertoont hij stresssignalen zoals: verstarren, lip optrekken, tanden laten zien, strak aankijken. Grommen is de allerlaatste waarschuwing die een hond geeft en dan kun je te laat zijn met ingrijpen. Voorkom deze situatie door vroegtijdig in te grijpen.
 • Straf een hond niet wanneer een kind de fout ingaat, de hond snapt dit niet en kan het kind in het vervolg bedreigend vinden.
 • Straf een kind niet in bijzijn van de hond wanneer het de fout ingaat. De hond kan proberen een stapje hoger in de rangorde te komen. Je kan wel op een rustige toon uitleggen wat er gebeurde en hoe het beter kan.
 • Leer jouw kind dat wat met de eigen hond kan, niet met een andere hond kan. Zo voorkom je ongelukken.
 • Laat honden en kinderen niet met elkaars speelgoed spelen.
 • Als een klein kind een hond wil aaien, neem het dan op schoot, en roep daarna de hond erbij. Zo steun je het kind en leert de hond dat hij niet boven het kind in de rangorde staat.

WEL DOEN:

 • Geef de hond aandacht of lekkers in het bijzijn van het kind.
 • De hond verband laten leggen tussen ''kind'' en ''leuk'', door hem bijvoorbeeld elke keer iets lekkers te geven als u gaat voeden of verschonen, of door hem mee uit te nemen met de kinderwagen.
 • De hond al tijdens de zwangerschap een eigen veilige plek geven, en rustig leren daar op commando naar toe te gaan en te blijven, liefst met een lekker botje.
 • De hond naar het kind toe laten komen om iets leuks te gaan doen.
 • Het (iets oudere) kind de hond uit de hand laten voeren, tenzij de hond "baknijd" (grommen bij de voerbak) heeft of erg gespannen is tijdens het eten.
 • Kinderen met de hond laten spelen door bijv. een zoekspelletje, waarbij het kind een brokje mag verstoppen, dat de hond moet zoeken. Beiden vinden het prachtig, voor de hond is het niet bedreigend, en kind en hond krijgen een betere band.
 • Het kind leren langs de hond heen te kijken.
 • De hond en de kinderen samen mee uit nemen voor een leuke wandeling.
 • Het kind leren de hond rustig over de borst te aaien.
 • Leer een kind om te gaan met honden.
 • Leer een (bang) kind rustig stil te staan als er een hond aankomt, en de andere kant op te kijken.
 • Zorg dat het leven van de hond zoveel mogelijk het oude vertrouwde patroon volgt.
 • Geef de hond niet minder aandacht dan dat hij gewend is, geef hem eerder meer aandacht. 
 • Alle gedrag wat men normaliter van de hond niet toestond, is ook nu niet toegestaan.

 

 

bron: http://www.peuterplace.nl/kindenhond.htm

 

naar boven

 

 

 

 webburo internet services

 

         

Abandoned Pets Foundation Tel. 0646606551                          Email:  apf2007@live.nl
Rabobank nummer 13.84.39.621
t.n.v. Abandoned Pets Foundation


IBAN:NL43RABO0138439621
BIC: RABONL2U
Kvk nr.01122228