Nu ook via sms doneren!!
Klik hier voor meer informatie....
 

 Partner Programma:   

dogs 5%  

 

Pampers bulk weken september 2014 

Geef bij uw bestelling aan dat u via APF
besteld dan krijgen wij een bedrag van Shumafood.
 
 
Boek u vakantie en wij ontvangen € 25,=  
 

Agradi.nl Webshop

 

 

 

“Herplaatsingen in Nederland”    
                                       

 

Wij willen zoals al eerder vermeld op onze site voornamelijk de helpende hand bieden aan zwerfdieren (honden en katten) in Spanje en Portugal. Ook vermeldden wij al op de site dat we ook zouden willen samenwerken met andere soortgelijke stichtingen, Nederlandse dierenasiels willen helpen met ook hun dieren op onze site te vermelden en ook, indien nodig, de helpende hand bieden in ons eigen land. Waar wij ons enorm zorgen om maken is het aantal dieren dat gratis wordt aangeboden op veilingsites en digitale marktplaatsen. Wij hebben daarover als bestuur flink gediscussieerd en besloten dat we hier ook graag een helpende hand zouden willen bieden. 
 
Hiervoor bieden wij drie mogelijkheden:
 
  1. Uw huisdier wordt ter herplaatsing aangeboden op onze site. U levert een foto van uw huisdier en een bijgaand verhaal over het karakter en andere eigenschappen van uw dier (kan het alleen zijn, kan het bij grote en/of kleine kinderen, kan het met katten etc.). Als er belangstelling voor uw dier is laten we u dit weten.

Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het zou natuurlijk leuk zijn als u een kleine gift zou doen in de orde van grote van een zak voer.

 
  1. Hetzelfde als bovenstaande. Uw huisdier blijft bij u tot het herplaatst kan worden. Wij zullen de voor- en nacontroles voor onze rekening nemen, alsook het contract. Het dier wordt eigendom van onze stichting en wordt geadopteerd (gaat als het ware in bruikleen) door een adoptiegezin. Vanuit deze positie is er altijd contact mogelijk hoe het met uw dier gaat en indien het niet klikt kunnen wij altijd ingrijpen. U doet afstand van uw dier via een afstandsverklaring.

Wij brengen hiervoor € 55,00 in rekening (reis- en administratiekosten voor de voor- en nacontroles).  Indien een restbedrag overblijft dan komt dit ten gunste van onze andere projecten c.q. de algemene kosten van de stichting.

 
  1. Indien uw dier per direct weg moet om dringende, relevante redenen, dan nemen wij haar of hem –indien plaats- op in één van onze opvanggezinnen. Vanuit die positie gaan wij op zoek naar een nieuw thuis voor uw dier.U staat de hond af aan onze stichting via een afstandsverklaring en vanuit die uitgangspositie start onze eigen adoptieprocedure.

Wij brengen hiervoor € 85,00 in rekening. Dit is een gemiddeld bedrag voor o.a. voer, reis- en administratiekosten voor de voor- en nacontroles, alsmede het ophalen van het dier, het komt toch nog wel voor dat dieren, ondanks het verzoek tot informatie over ziekte en/of afwijkingen, medicatie of een medische behandeling nodig hebben, dit laten wij door onze dierenartsen doen. Welzijn van het dier staat dan buiten kijf.

Als hier een restbedrag van overblijft, wat meestal niet het geval zal zijn, of het dier moet vrij snel geplaatst worden, dan komt dit ten gunste van onze andere projecten c.q. de algemene kosten van de stichting.

 
Voorwaarden verder van onze zijde:
·                     Uw huisdier is in het bezit van een paspoort;
·                     Uw huisdier is gechipt;
·                     Uw huisdier is ingeënt en ontwormd;
·                     U overlegt met ons in geval van afwijkingen of ziekten van uw huisdier.
 
 
T.a.v. punt 1: aan hetgeen vermeld door de huidige eigenaar kunnen geen rechten ontleend worden richting APF!

 
 


webburo internet services

 

         

Abandoned Pets Foundation Tel. 0646606551                          Email:  apf2007@live.nl
Rabobank nummer 13.84.39.621
t.n.v. Abandoned Pets Foundation


IBAN:NL43RABO0138439621
BIC: RABONL2U
Kvk nr.01122228